Mäster Påvels hytta

Magnus Fjällström
Trojaskolan, Ryd maj 2000